vooruitkijken door terug te kijken

Vandaag zaten we lang om tafel. Samen met Kideo maakte we een voorstelling met vluchtelingen en kinderen van statushouders. Een bijzonder project dat er ineens was. Zo ineens dat nog niet alles ging of liep zoals het zou moeten of zoals we het zouden willen. Vandaag spraken we over het vervolg. Veel ruimte was er om inbreng te geven in dit bijzondere project. Ik zie er naar uit de uitgebreide plannen te mogen inzien.