Scripts, Scripts, Scripts en nog eens scripts.

Ik schrijf, ik wil schrijven en in sommige gevallen moet ik blijven schrijven. Ik vind het oprecht heel leuk maar als er voor meerdere groepen meerdere scripts door elkaar lopen wil het nog wel eens kortsluiten. De scripts komen er wel maar alle zaken eromheen hebben er soms onder te lijden. Laten we zeggen dat m’n huis bezaaid ligt met papier en opengeslagen boeken.