Rondreizend Winford circus

Winford is een reeks particulieren scholen in Nederland. Passend onderwijs aan kleine groepen. Dit trekt ook een bijzonder publiek aan. Ja, er zijn de kinderen die niet raar opkijken van een Bentley bij een tweede huis in Tenerife. Daarnaast staan ook de kinderen die het op hun eigen school gewoon niet redde. De mega groepen met 32 leerlingen en daardoor het gebrek aan individuele aandacht maakt dat zij zich niet verder konden ontwikkelen. Door de gangen van Winford loopt dus een bijzondere mix. Als je het heel plat mag zeggen: de middenmoot mist.

Sinds dit jaar wilden zij deze groep kinderen drama geven. Presentatie en Theaterlessen die zowel op spelvlak als sociaal vlak een extra bodem moesten gaan bieden. Dit loop paralel aan de start van hun pre-brugklas programma. Een traject waarin kinderen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet klaar zijn voor het middelbaar onderwijs een vloeiende doorstroom vinden.

Afgelopen jaar zette ik al een lesprogramma op voor de locatie in Utrecht en ben van daaruit gevraagd om voor ander locaties dit vak ook op te zetten. Een bijzonde leuke uitdaging die wel betekent dat ik flink rondreis. Zo begon mijn dag vandaag in Amsterdam en eindigde hij met een tussenstop in den Haag in Leiden.
Alle groepen zijn nu gestart en we gaan er een bijzonder eerste jaar van maken