Klas Als Podium

Samen werken we al lange tijd samen aan een systeem voor basisscholen. Het gaat op theaterlessen van groep 1 t/m groep 8 zoals je dat ook mag verwachten van een reken of taal module. Daarnaast ontwikkelen we groeps- en vakoverstijgende projecten. Het is bijna zover maar dan zal de website klasalspodium.nl operationeel zijn.