Camerman bij een bijzondere Hongaar

Gisteren werd de Hongaar József Béla Jonkovich geïnterviewd.
Deze man had één van de meest indrukwekkende verhalen te vertellen. Je had zijn leven in drieën kunnen delen. Elk deel aan ene ander mensen kunnen toekennen. Dan nog waren dat drie van de meest indrukwekkende verhalen geweest. Bijzonder om deze man te mogen filmen.