TERUG

Ontsporen heeft in onze taal meerdere betekenissen. Zo heeft dit stuk ook meerdere verhaallijnen die dwars door elkaar lijken te lopen. Er is een verhaal over een meisje dat erg opvalt binnen haar klas. Ze is ander, ze hoort er niet tussen maar heeft toch iets intrigerends. Een groepje vrienden verteld over haar. Een ander lijn handelt over reen eenzame man. Hij worstelt met zijn leven, met de sleur en met zijn toekomst. Hij denkt erover zijn leven te eindigen door voor de trein te springen. Een derde lijn gaat over sporen in. het algemeen. Wat maakt eigenlijk dat iemand spoort? Wanneer noemen we iemand gek en wanneer blijken die gekken eigenlijk geniaal te zijn. Ook wordt ons bestaan in twijfel getrokken. Wat als alle gekke dingen die gebeuren te wijten zijn een kleuter. Een kleuter met een treinbaan en dat wij dan, zonder het te weten, op die treinbaan wonen. Zelf het stuk zelf wordt in twijfel getrokken.

Uiteindelijk hebben al deze lijnen met elkaar te maken of invloed op elkaar. In de scenes over een treinbaan wordt bijvoorbeeld ene poppetje verwijdert. Hierdoor is het vreemde meisje uit de klas plots vermist en besluit de eenzame man te helpen met zoeken.

Script: Jasper de Bruijn
Regie: Veerle Ruizendaal en Jasper de Bruijn
Spel: (Verborgen i.v.m. privacy)