TERUG

Oorspronkelijk begon dit stuk onder de werk titel: Wat is waar. Hoewel de titel veranderde vormt die vraag nog steeds de kern van het stuk. Samen met een aantal jongeren werd in een week tijd een stuk ontwikkeld. Hierbinnen werd werkelijkheid vervormd en bevraagd. Film liep over in realiteit, realiteit trok zijn eigen werkelijkheid in twijfel. Het resultaat: een montage voorstelling die geen antwoorden geeft maar wel een voldaan gevoel geeft aan de kijker.

Regie: Jasper de Bruijn
Concept: Alle deelnemers aan het muziektheaterkamp